OTVORENÉ


3D Parkúr pod Vysokou sa nachádza na Záhori na okraji obce Rohožník.

3D Parkúr je pre lukostrelcov celoročne prístupný a disponuje 26mi 3D terčami.
Pri príjazde k 3D parkúru hneď na jeho začiatku je priestor vyhradený na prakovanie, tu prosím odstavte svoje vozidlo a po vyznačenej trase sa presunte popri ceste a strelnici k Štartu, ktorý sa nachádza na náprotivnej strane, pri vysokých topoľoch a plote. Tu nájdete aj miesto, kde si môžete zložiť svoje veci, posedieť si, či prichystať náradie – oddychová zóna.


Strelnica slúži lukostrelcom na prípravu pred vstupom na trať 3D parkúru a tiež na tréningy.


Štart je označený šípkou a je hneď vedľa oddychovej zóny, prvé 3D zvieratko je označené číslom 1.
Od neho sa pokračuje k následnému (číslo 2 atď.), smer trate určujú žlté šípky umiestnené v blízkosti 3D terča.
Pohyb po trati v protismere je ZAKÁZANÝ !

Kde nás nájdete

GPS súradnice:
48°27'04.7"N 17°09'43.3"E
Areál v blízkosti bývalého Poľnohospodárskeho družstva Rohožník.


Ako sa k nám dostanete:
V smere od Malaciek alebo Sološnice pokračujte Rohožníkom na smer Kuchyňa, hneď na konci obce za značkou koniec obce Rohožník je po pravej strane odbočka k 3D Parkúru. Po pár metroch treba odbočiť vľavo na parkovisko.

 

V smere od Kuchyne po prejazde viaduktom ponad železnicu, tesne pred dopravnou značkou začiatok obce Rohožník treba odbočiť vľavo na vedľajšiu cestu k parkúru. Po pár metroch treba odbočiť vľavo na parkovisko, na ktoré Vás navedie navigačná ceduľka 3D.


BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

 • Vstupom na 3D parkúr pod Vysokou súhlasíte s bezpečnostnými pravidlami a zaväzujete sa ich dodržiavať počas celého pobytu na parkúre.
 • Strieľa sa na vlastné riziko a vstup je na vlastnú zodpovednosť.
 • Vstup na strelnicu a parkúr osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových a omamných látok je ZAKÁZANÝ.
 • STREĽBA Z KUŠE JE ZAKÁZANÁ.
 • Strelec nesie plnú zodpovednosť za používanie luku ako náťahovej zbrane. Musí ju používať bezpečným spôsobom tak, aby neohrozil alebo nezranil inú osobu alebo zviera, ani nespôsobil škodu na majetku.
 • Osoby do 18 rokov majú povolený vstup len v sprievode dospelej osoby, ktorá za nich preberie zodpovednosť.
 • Strieľa sa podľa pravidiel World Archery (WA) - dva výstrely na terč, na zapísanie vyššej bodovej hodnoty stačí aj dotyk čiary v zóne.
 • Strelec smie založiť šíp do luku a strieľať len na mieste na to určenom - na strelnici na streleckej čiare alebo na 3D parkúre pri kolíku na streleckom stanovišti (biely, modrý alebo červený kolík), pričom sa strelec musí nachádzať v polkružnici 1m od kolíka (vzdialenosť 1 m od kolíka vľavo, vpravo a dozadu).
 • Na 3D parkúre sa po trati smie pohybovať len v presne určenom smere, od prvého terča po posledný. Trať je jednosmerná a pohyb po trati v protismere je ZAKÁZANÝ z dôvodu hrozby zranenia alebo úrazu.
 • Strelec smie naťahovať luk len zdola nahor.
 • Pred vystrelením sa musí strelec presvedčiť, že v blízkosti terča (pred ním, za ním alebo v dráhe letu šípu) sa nenachádza žiadna osoba alebo zviera.
 • Strelec smie vystreliť z luku len ak sa všetky osoby nachádzajú za ním. Nikdy nesmie vystreliť ak je niekto pred ním.
 • Je zakázané mieriť a strieľať na čokoľvek iné než terč.
 • Prevádzkovateľ má právo vylúčiť osobu z priestoru 3D Parkúru pri porušení bezpečnostných pravidiel, nešportovom správaní alebo ak je to nevyhnutné. Po vylúčení nemá strelec nárok na vrátenie vstupného.

Ponuka

Pred príchodom na 3D parkúr si prosím rezervujte termín a overte obsadenosť na telefónnom čísle 0918750400
Ďakujeme.

Zaplatením poplatku a vstupom na strelnicu alebo 3D parkúr sa strelec stáva dočasným členom Občianského združenia Pod Vysokou.

VSTUP NA STRELNICU A 3D PARKÚR

Streľba na cvičnej srtelnici
1 hodina                 5 EUR

Ohruh na 3D Parkúre (vrátane streľby na strelnici)   10 EUR

Okruh na 3D Parkúre deti do 15 rokov                    8 EUR

Deti do 10 rokov v sprievode dospelej strieľajúcej osoby majú vstup ZADARMO


PERMANENTKY:

5 vstupov na 3D Parkúr  45 EUR

10 vstupov na 3D Parkúr 80 EUR

Mesačná permanentka     40 EUR

Polročná permanentka   150 EUR

Ročná permanentka*     200 EUR


* Ročná permanentka platí do 31.12.2023

INŠTRUKTÁŽ

Zaži lukostreľbu – skúšobný balíček pre záujemcov o lukostreľbu. V cene je inštruktáž, zapožičanie lukostreleckej výbavy (luk, šípy, chránič, tabka), streľba na cvičnej strelnici, streľba na 3D makety zvierat - malý okruh pod dohľadom certifikovaného inštruktora lukostreľby.

Trvanie 1,5 hod.        25 EUR

V prípade straty alebo poškodenia šípu sa platí 5 EUR za šíp.

Zaži lukostreľbu- deti do 15 rokov Trvanie 1,5 hod.           20 EUR

Inštruktor – streľba za účelom zlepšenia techniky, s vlastným lukostreleckým vybavením pod dohľadom a vedením inštruktora 1 hodina               25 EUR

Platobné údaje

Vstup na parkúr alebo strelnicu prosím uhraďte po telefonickej dohode pred príchodom na 3D parkúr prostredníctvom QR kódu alebo bankovým prevodom.
Do poznámky uveďte svoje meno.

mBank IBAN: SK3183605207004204691593