3D Parkúr pod Vysokou sa nachádza na Záhorí na okraji obce Rohožník, pri bývalom družstve.

3D Parkúr je pre lukostrelcov prístupný celoročne a disponuje 28mi 3D terčmi.
Pri príjazde k 3D parkúru hneď na jeho začiatku je priestor vyhradený na parkovanie, tu prosím odstavte svoje vozidlo. Smerovníky vás navedú k strelnici a k Štartu, ktorý sa nachádza na náprotivnej strane, pri vysokých topoľoch. Tu nájdete aj oddychovú zónu, kde si môžete zložiť svoje veci, posedieť si, či prichystať náradie.


Strelnica slúži lukostrelcom na prípravu pred vstupom na trať 3D parkúru a tiež na tréningy.


Štart je označený smerovníkom - šípkou a je hneď vedľa oddychovej zóny, prvé 3D zvieratko je označené číslom 1.
Od neho sa pokračuje k následnému (číslo 2 atď.), smer trate určujú žlté šípky umiestnené v blízkosti 3D terča.
Pohyb po trati v protismere je ZAKÁZANÝ !

AKCIE NA 3D PARKÚRE

Na 3D Parkúre sa v priebehu roka konajú rôzne športové akcie a stretnutia priaznivcov lukostreľby.
Informácie a prehľad nájdete na stránke Slovenskej lukostreleckej asociácie http://sla3d.sk/sutaze.


NAJBLIŽŠIA SÚŤAŽ sa bude konať v júli 2dňovka Pod Vysokou (20.-21.7.2024)
20.7.2024 - sobota : sa strieľa 2 x 20 3D terčov podľa pravidiel WA na 2 šípy, deti min: 4m, max: 18 m / dospelý min: 7m, max: 30m
21.7.2024 - nedeľa : sa strieľa 28 3D terčov podľa pravidiel WA na 2 šípy, deti min: 4m, max: 18 m / dospelý min: 7m, max: 30m

Dobrodružná nočná lukostrelecká súťaž bude prebiehať 20.7. - Nočný lov Pod Vysokou na 12 osvetlených 3D terčov.Kde nás nájdete

GPS súradnice:
48°27'04.7"N 17°09'43.3"E
Areál v blízkosti bývalého Poľnohospodárskeho družstva Rohožník.


Ako sa k nám dostanete:
V smere od Malaciek alebo Sološnice pokračujte Rohožníkom na smer Kuchyňa, hneď na konci obce za značkou koniec obce Rohožník je po pravej strane odbočka k 3D Parkúru. Po pár metroch treba odbočiť vľavo na parkovisko.

 

V smere od Kuchyne po prejazde viaduktom ponad železnicu, tesne pred dopravnou značkou začiatok obce Rohožník treba odbočiť vľavo na vedľajšiu cestu k parkúru. Po pár metroch treba odbočiť vľavo na parkovisko, na ktoré Vás navedie navigačná ceduľka 3D.


BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

 • Vstupom na 3D parkúr pod Vysokou súhlasíte s bezpečnostnými pravidlami a zaväzujete sa ich dodržiavať počas celého pobytu na parkúre.
 • Strieľa sa na vlastné riziko a vstup je na vlastnú zodpovednosť.
 • Vstup na strelnicu a parkúr osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových a omamných látok je ZAKÁZANÝ.
 • STREĽBA Z KUŠE JE ZAKÁZANÁ.
 • Strelec nesie plnú zodpovednosť za používanie luku ako náťahovej zbrane. Musí ju používať bezpečným spôsobom tak, aby neohrozil alebo nezranil inú osobu alebo zviera, ani nespôsobil škodu na majetku.
 • Osoby do 18 rokov majú povolený vstup len v sprievode dospelej osoby, ktorá za nich preberie zodpovednosť.
 • Strieľa sa podľa pravidiel World Archery (WA) - dva výstrely na terč, na zapísanie vyššej bodovej hodnoty stačí aj dotyk čiary v zóne.
 • Strelec smie založiť šíp do luku a strieľať len na mieste na to určenom - na strelnici na streleckej čiare alebo na 3D parkúre pri kolíku na streleckom stanovišti (biely, modrý alebo červený kolík), pričom sa strelec musí nachádzať v polkružnici 1m od kolíka (vzdialenosť 1 m od kolíka vľavo, vpravo a dozadu).
 • Na 3D parkúre sa po trati smie pohybovať len v presne určenom smere, od prvého terča po posledný. Trať je jednosmerná a pohyb po trati v protismere je ZAKÁZANÝ z dôvodu hrozby zranenia alebo úrazu.
 • Strelec smie naťahovať luk len zdola nahor.
 • Pred vystrelením sa musí strelec presvedčiť, že v blízkosti terča (pred ním, za ním alebo v dráhe letu šípu) sa nenachádza žiadna osoba alebo zviera.
 • Strelec smie vystreliť z luku len ak sa všetky osoby nachádzajú za ním. Nikdy nesmie vystreliť ak je niekto pred ním.
 • Je zakázané mieriť a strieľať na čokoľvek iné než terč.
 • Prevádzkovateľ má právo vylúčiť osobu z priestoru 3D Parkúru pri porušení bezpečnostných pravidiel, nešportovom správaní alebo ak je to nevyhnutné. Po vylúčení nemá strelec nárok na vrátenie vstupného.

Ponuka

Pred príchodom na 3D parkúr si prosím rezervujte termín a overte obsadenosť na telefónnom čísle 0918750400.
Zaplatením poplatku a vstupom na strelnicu alebo 3D parkúr sa strelec stáva dočasným členom Občianského združenia Pod Vysokou.

VÝŇATOK ZO STANOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA POD VYSOKOU
Článok II. Členstvo, práva a povinnosti členov
Dočasné členstvo vzniká prijatím člena na čas určitý, spravidla na čas strávený na lukostreleckom 3D parkúre prevádzkovaným združením po zaplatení členského príspevku, najdlhšie na dobu 24 hodín. Dočasný člen súhlasí so stanovami združenia a zároveň súhlasí s pravidlami 3D parkúru. Dočasným členom sa osoba môže stať opakovane.
Dočasný člen nemá právo voliť a byť volený do orgánov združenia, má právo stať sa stálym členom po splnení podmienok.
Celé znenie Stanov je dostupné k nahliadnutiu u stálych členov OZ Pod Vysokou alebo na adrese sídla združenia: Rybník 621/11, 90638 Rohožník

VSTUP NA STRELNICU A 3D PARKÚR

Streľba na cvičnej srtelnici
1 hodina                 5 EUR

Ohruh na 3D Parkúre (vrátane streľby na strelnici)   10 EUR

Okruh na 3D Parkúre deti do 15 rokov                   8 EUR

Deti do 10 rokov v sprievode dospelej strieľajúcej osoby majú vstup ZADARMO


PERMANENTKY:

5 vstupov na 3D Parkúr      45 EUR

10 vstupov na 3D Parkúr     80 EUR

Mesačná permanentka        40 EUR

Polročná permanentka       180 EUR

Ročná permanentka*         260 EUR


* Ročná permanentka platí do 31.12.2024

INŠTRUKTÁŽ

Zaži lukostreľbu – skúšobný balíček pre záujemcov o lukostreľbu. V cene je inštruktáž, zapožičanie lukostreleckej výbavy (luk, šípy, chránič, tabka), streľba na cvičnej strelnici, streľba na 3D makety zvierat - malý okruh pod dohľadom certifikovaného inštruktora lukostreľby.

Trvanie 1,5 hodina         25 EUR

Zaži lukostreľbu - deti do 15 rokov                      20 EUR

V prípade straty alebo poškodenia šípu sa platí 5 EUR za šíp.

Inštruktor – streľba za účelom zlepšenia techniky, s vlastným lukostreleckým vybavením pod dohľadom a vedením inštruktora
Trvanie 1 hodina           25 EUR


Platobné údaje

Vstup na parkúr alebo strelnicu prosím uhraďte po telefonickej dohode pred príchodom na 3D parkúr prostredníctvom QR kódu alebo bankovým prevodom.
Do poznámky uveďte svoje meno.


ÚČET SLSP: SK87 0900 0000 0052 0824 0583